Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych

Email Drukuj PDF

 

W związku z realizowanym poza ustawą zamówieniem na dostawę materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu „Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy" realizowanego w ramach w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do  złożenia oferty cenowej na dostawę w/w materiałów biurowych. Specyfikacja zamówienia wg załącznika

Oferta powinna zawierać cenę brutto i netto.

Podstawowym kryterium wyboru będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.

Ofertę należy złożyć do dnia 21 marca 2013r. do godziny 12:00 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  osobiście w siedzibie Biura Projektu w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Żeromskiego 53 pok. 105,106 w nieprzezroczystej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem Oferta na dostawę materiałów biurowych  w  projekcie: „Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy."

Poprawiony: wtorek, 12 marca 2013 12:36

Oferta na dostawę niszczarki

Email Drukuj PDF

 

W związku z realizacją poza ustawą zamówienia na dostawę niszczarki niezbędnej do realizacji projektu „Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do złożenia oferty cenowej na  w/w dostawę. Specyfikacja zamówienia w załączniku.

Oferta powinna zawierać cenę brutto i netto.

Forma realizacji przedmiotu zamówienia

1. dostawa będzie realizowana w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

Podstawowym kryterium wyboru będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 19 marca 2013r. do godziny 12:00 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  osobiście w siedzibie Biura Projektu w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Żeromskiego 53 pok. 105,106 w nieprzezroczystej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem Oferta na wykonanie usługi polegającej na dostawie niszczarki w  projekcie: Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy.

 

Poprawiony: poniedziałek, 11 marca 2013 12:07

Oferta na wykonanie usługi psychologa

Email Drukuj PDF

 

W związku z realizacją poza ustawą zamówienia na usługę pracy psychologa polegającą na grupowym wsparciu psychologicznym w ramach Projektu “Nowa Szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy”, zapraszamy do składania oferty cenowej na w/w usługę.

Proszę o przesłanie kwoty netto i brutto za godzinę pracy oraz kwoty netto i brutto za całość usługi.

Oferty należy składać mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub osobiście w siedzibie Biura Projektu w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Żeromskiego 53 pok. 105,106 w nieprzezroczystej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem “Oferta na wykonanie usługi psychologa polegającej na przeprowadzeniu grupowego wsparcia psychologicznego w projekcie: Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy.”

Proszę o odpowiedź do dnia 6 marca 2013r. do godz. 12 00.

Kryterium wyboru jest najniższa cena.

Szczegóły oferty w załączniku

 

Poprawiony: piątek, 01 marca 2013 15:22

Zaproszenie do składania ofert

Email Drukuj PDF
W związku z realizowanym przez Gminę Miasta Radomia projektem „Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy do złożenia oferty cenowej na usługę polegającej na pracy w Komisji Rekrutacyjnej jako ekspert zewnętrzny.

Oferta powinna zawierać cenę brutto i netto jednej godziny pracy eksperta oraz łączną kwotę brutto i netto za pracę w komisji.
Podstawowym kryterium wyboru będzie najkorzystniejsza oferta cenowa.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
1. Ocena Formularzy Rekrutacyjnych kandydatów do Projektu
2. Stworzenie listy rankingowej Kandydatów spełniających wymogi formalne i merytoryczne
3. Praca w Komisji Rekrutacyjnej w miesiącu IV 2013r., z możliwością przesunięcia tego okresu.
4. Maksymalny czas pracy eksperta: 50 godzin.
Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne
2. Korzystanie z pełni praw publicznych
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Niekaralność za przestępstwa umyślne
5. Doświadczenie w realizacji projektów z działania 6.2 POKL, 8.1.2 POKL lub Funduszu Pracy
Wymagania pożądane:
Doświadczenie w ocenie biznesplanów lub dokumentów o podobnym charakterze.
Ofertę należy złożyć do dnia 28 lutego 2013r. do godziny 12:00 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  osobiście w siedzibie Biura Projektu w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Żeromskiego 53 pok. 105,106 w nieprzezroczystej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem Oferta na wykonanie usługi polegającej na pracy w Komisji Rekrutacyjnej jako ekspert zewnętrzny w  projekcie: Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy.
Poprawiony: środa, 20 lutego 2013 09:21

Strona 8 z 8